Zaleđeni jug

DjevojčiceuživajuuCentralnomparku uStavropolju(južnaRusija).Ovakavsnijegunjihovomkraju nijebaščestapojava.Izvor:Reuters.