Zaleđeni jug

DjevojčiceuživajuuCentralnomparku uStavropolju(južnaRusija).Ovakavsnijegunjihovomkraju nijebaščestapojava.Izvor:Reuters.

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: