Velika gužva

PrometnagužvaporedzidaMoskovskogKremlja.Izvor:Reuters.

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: