Velika gužva

PrometnagužvaporedzidaMoskovskogKremlja.Izvor:Reuters.