Ivan Grozni na utakmici

NavijačobučenukostimcaraIvanaGroznognautakmiciKontinentalnehokejaške ligeSKA(SanktPeterburg)-"Slovan"(Bratislava).Izvor:AleksejDaničev/RIA"Novosti".