Stvarni Levijatan

ObalaBarencovogmora unaseljuTeriberkauMurmanskojOblastigdjejebio snimljenfilmA.Zvjaginceva"Levijatan".Fotografija:LavFedosejev/TASS.

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: