Stvarni Levijatan

ObalaBarencovogmora unaseljuTeriberkauMurmanskojOblastigdjejebio snimljenfilmA.Zvjaginceva"Levijatan".Fotografija:LavFedosejev/TASS.