Čarobni led Sibira

Fotografijesibirskihfotografanaziduodledazavrijemeizložbe "ČarobniledSibira"kojaseodržava naobaliJenisejauKrasnojarsku.Utrećemdijeluovognatjecanja,kojećetrajatiod13.do19.siječnja,snage ćeodmjeritiekipe izRusijei Kine.Fotografija:Reuters, 13. siječnja 2015.