Sibir kao sa razglednice

PastrčikrozparkusibirskomgraduKrasnojarskudoksnijegpadana  -22stupnjeva.Fotografija:Reuters