Seoska kolegijalnost

Mačka segrijemeđukozamanapoljoprivrednomimanju ubliziniStavropolja(južnaRusija).Fotografija:AFP/EastNews.