Aničkov most

Aničkovmost uSanktPeterburgunakonsnježnevijavice.Fotografija:AleksejDaničev/RIA"Novosti".

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: