Na snježnim livadama Altaja

Konji pasu travu u Altajskom Kraju (Južni Sibir). Izvor: Aleksandar Krjažev / RIA "Novosti".