Oslobađanje od rubalja

IspredmjenjačniceuMoskviljudičekaju uredu dapromjenesvojnovacpotečajukojijeobjavljennamonitoru.Uutorak jeruskarubljapočelaintenzivnoprodavati kada je ujednomtrenutkuzabilježilakatastrofalanpadod20%,štoje rekordupovijestiRusije. Fotografija:AP.

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: