Ledeno jedrenje

NatjecanjeuzimskomkajtingunazaleđenomumjetnomjezeruNovosibirskehidroelektrane.Izvor:AleksandarKrjažev/RIA"Novosti".