Ledeno jedrenje

NatjecanjeuzimskomkajtingunazaleđenomumjetnomjezeruNovosibirskehidroelektrane.Izvor:AleksandarKrjažev/RIA"Novosti".

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: