Snježni kralj umjetničkog klizanja

JevgenijPljušenkouuloziSnježnogkraljanastupanazatvorenojpremijeripredstave"Snježnikralj"usportskom kompleksu"Lužniki"uMoskvi.Izvor:AleksandarViljf/RIA"Novosti".