Luminoidi

Predstavasdiodnimrasvjetom"Luminoidi"naizložbi"RoboticsExpo"umoskovskomparku"Sokoljniki".Fotografija:SergejMihejev/Rosijskagazeta.

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: