Bijeli lav s Krima

DirektorzoološkogvrtaOlegZubkovdržibijeloglavićau safari-parku"Tajgan"naKrimu.Fotografija:JurijLasovo/RIA"Novosti".

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: