Energija potrage

MaliposjetiteljnaotvaranjuizložbeVladimiraVjatkina"Energijapotrage"umuzejsko-izložbenomcentru"Radnik ikolhoznica"uMoskvi.Izvor:JevgenijBijatov/RIA"Novosti".