Ruski Sokolovi iznad Sibira

Lovačkiavioniizpilotskegrupe"Ruski Sokolovi"uzrakoplovimaSu-30SMnastupaju uKrasnojarsku(Sibir).Premariječimaorganizatora,spektaklse održavakao dionovačenjavojnika,i ciljmu jereklamiratisluženjeu profesionalnoj vojsci.Fotografija:IljaNajmušin/Reuters25.listopada2014.

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: