Međunarodni festival klaunova u Moskvi

Djevojčica kraj klaunskog automobila na 5. Međunarodnom festivalu
klaunova u parku Sokolniki u Moskvi, 14. rujna, 2014. Izvor: AFP/East
News