U Vitoslavlicima

Djevojčica s kozom na prazniku "Spasi" u Novgorodskom muzeju-rezervatu
drevne narodne arhitekture "Vitoslavlici". Izvor: Konstantin
Čalabov/RIA Novosti