Na rijeci Moskvi

Ljudi uživaju na suncu na obali rijeke Moskve, 12. kolovoza 2014. U
pozadini se nalazi moskovska Sjeverna riječna luka. Izvor: AP