Hureš

Natjecatelji u nacionalnoj borbi Hureš na stadionu u gradu Šagonar u
Republici Tuvi, 27. srpnja. Izvor: Aleksandar Krjažev / RIA Novosti