Kungurska ledena spilja

Posjetitelj u Kungurskoj ledenoj spilji u selu Filippovka u Permskoj
oblasti. Izvor: RIA Novosti / Pavel Lisicin