Ljetni zen i umjetnost održavanja motocikla

Pastir sa svojim sinom na motociklu, na ljetnom pašnjaku u Čujskoj
stepi Koš-Agačskog rajona u Republici Altaj.