Šigurski idol pod lupom

Znanstvenici uzimaju uzorke iz drva stare drvene skulpture, Šigurskog
idola, u Sverdlovskom zavičajnom muzeju. Izvor: Pavel Lisicin/RIA