Praznik Rusalje

Dijete s vijencem cvijeća na proslavi starog narodnog praznika
Rusalje, u bjeloruskom selu Ahina, u Ehirit-Bulagatskom rajonu
Irkutske oblasti. Izvor: Vladimir Smirnov/RIA Novosti

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: