Parada mjehurića

Svečanost mjehura od sapunice Dreamfish u VVC-u u Moskvi. Izvor:
Aleksej Filippov/RIA Novosti