Zimovka u Omsku

Zimovka na drvetu u Omsku. Izvor: Aleksej Malgavko / RIA Novosti