Dječja kočija cara Aleksandra II.

Posjetitelji promatraju dječju kočiju cara Aleksandra II. predstavljenu javnosti nakon restauracije u Povijesnom muzeju. Izvor: ITAR-TASS