Izrada dimkovskih igračaka

Izrada tradicionalnih glinenih dimkovskih" igračaka u gradu Kirovu, 29. siječnja, 2014. Izvor: ITAR-TASS