Izbor za Miss Universe

Elmira Abdrazakova na reviji nacionalnih nošnji na izboru z a Miss Universe u Moskvi. Ljepotice se za naslov Miss Universe natječu 9. studenog. Izvor: AP / Pavel Glovkin