Listopad u Piteru

Listovi kroz staklo automobila ispred Katedrale Sv. Isaka u Sankt-Peterburgu, 23. listopada, 2013. Izvor: REUTERS / Aleksandar Demjančuk