Obronci Volge

Vintage Volga GAZ-21 iz sovjetskog doba prekrivena umjetnom travom, kao reklama za prodavaonicu mlijeka i mliječnih porizvoda, na prakiralištu u St. Peterburgu, 17. listopada, 2013. Izvor: Reuters