Agatonove odaje

Velika dvorana „Agatonovih odaja“ u Carskom selu pored Sankt-Peterburga, 26. rujna, 2013. Izvor: Natalija Pjetra / Rossijska gazeta