Polaganje zakletve na Aurori

Mladi vojnici nakon polaganja zastave na palubi krstarice „Aurora“ u Sankt-Peterburgu. Fotografija: Jurij Bjelinski / ITAR-TASS, 22. srpnja 2013.