Меđunarodna izložba mačaka

Međunarodna izložba mačaka pasmine Maine Coon u klasi WCF i TopCat. Fotografija: Pavel Lisizin, RIA „Novosti“.