U čemu je poanta dače?

Fond za javno mnijenje (FOM) pitao je Ruse čime se najradije bave na dačama. Svaka anketirana osoba mogla je odabrati tri odgovora.