Svjetski nuklearni arsenal

Dinamika svjetskog nuklearnog potencijala (tisuću bojevih glava)