Koliko obični građani plaćaju za prirodni plin?

Prosječna cijena prirodnog plina za građane u zemljama EU.