Što Rusi misle o objektivnosti masovnih medija

Većina Rusa smatra da su mediji danas objektivniji nego prije 30 godina.