Obrambeno-tvornički kompleks na Krimu

Na području Krima nalazi se 13 poduzeća koja ulaze u sastav državnog poduzeća Ukroboronprom