Legendarni automat „Kalašnjikov“

Ruska vojska mogla bi uskoro uvesti u naoružanje novu automatsku pušku Kalašnjikov. Glavni inženjer Ižmaša, Vladimir Zlobin izjavio je: „U interesu Ministarstva obrane, Ižmaš radi na modernizaciji automatskog oružja AK-74 i AK-100 zajedno s Ruskom vojskom, kao i na razvoju [novog] standarda automata platforme AK-12“.