Ruski vizualni rječnik - Lekcija za bicikliste


Da bi ste vidjeli prijevod riječi, otiđite kursorom na crvenu oznaku. Izvor: Natalija Mihajlenko