Tko su Čukči?

Čukči su ruska autohtona etnička skupina, izdržljiv narod koji preživljava najhladnije i najoštrije sibirske zime, gdje bilje jedva raste.