Kako stranac može dobiti kredit u Rusiji?

Rusija, Moskva, u prostorijama "Sberbanka".

Rusija, Moskva, u prostorijama "Sberbanka".

Artjom Geodakjan/TASS
Teško da ćete dobiti potrošački kredit, ali zato možete računati na 10 milijuna rubalja za kupovinu stana.

U cjelini gledano, ruske banke ne daju stranim državljanima potrošačke kredite. Za to postoje dva razloga: visok je rizik da novac neće biti vraćen i nije lako provjeriti kreditnu povijest zajmoprimca. Najveće ruske banke danas nemaju specijalne programe kreditiranja stranih državljana. S druge strane, stranci ipak mogu podnijeti zahtjev koji podrazumijeva hipoteku na stečenu nekretninu. U tom slučaju banka ima garanciju da će novac biti vraćen.

Od 1. ožujka 2022. godine strani državljani mogu dobiti stambeni kredit u banci RF samo ukoliko njihova matična zemlja nije na popisu nedobronamjernih zemalja. Taj je popis donijela vlada RF, i na njemu je sada 49 zemalja za čije državljane važi poseban poredak realizacije financvijskih operacija. To znači da, na primjer, državljani SAD-a, Kanade, Velike Britanije, Japana i zemalja EU nikako ne mogu dobiti stambeni kredit u Rusiji. Ali zato državljani svih ostalih zemalja (Brazila ili Indije, na primjer) mogu podići takav kredit u ruskoj banci.

Dokumenti potrebni za podizanje kredita:

  • Putovnica stranog državljanina (uključujući i kopiju na ruskom jeziku s pečatom sudskog tumača)
  • Migracijski karton s važećim rokom boravka u RF
  • Potvrda o privremenoj ili trajnoj registraciji stranog državljanina na teritoriju RF ili boravišna dozvola
  • Dokument koji potvrđuje da strani državljanin ima pravo boraviti (živjeti) u RF (boravišna dozvola, dozvola za privremeni boravak, viza)
  • Potvrda od Informativnog centra MUP-a da građanin nije optužen za kršenje zakona na teritoriju zemlje čiji je državljanin.

Za kompletan popis dokumenata treba se raspitati u banci prilikom podnošenja molbe.

Nema mnogo ruskih banaka koje daju kredite stranim državljanima. Od većih su to samo dvije: "Sberbank" i "Raiffeisen Bank".

U "Sberbanku" zajmoprimac može računati na stambeni kredit u visini od 300 000 do 100 milijuna rubalja, s tim što mora imati najmanje 21 godinu i najviše 75 godina starosti, a njegov radni staž na tekućem radnom mjestu ne smije biti manji od tri mjeseca. Stambeni kredit važi za zemljište ili nekretninu s parcelom na teritoriju Moskve, Moskovske oblasti i Sankt-Peterburga (izuzev Kronštatskog rajona). U "Sberbanku" nam je rečeno da zajmoprimac također treba da bude sudionik platnog projekta banke.

U "Raiffeisen Banku" se razmatraju molbe stranih državljana od 21 do 65 godina starosti s najmanje 6 mjeseci radnog staža i najmanje godinu dana ukupnog radnog staža. Ukoliko je radno mjesto u Moskvi, uvjet je da plaća ne bude manja od 20 000 rubalja. Stambeni kredit može iznositi najviše 40 milijuna rubalja.

Kamatna stopa za strance određuje se prilikom razmatranja molbe i može biti veća nego za državljane RF, jer krediti za strance nisu obuhvaćeni državnim programima podrške i posebnim akcijama. Moguće je da će za dobivanje sredstava biti potreban sudužnik (obično je to bračni drug).

Stranom se državljaninu preporučuje da molbu za dobivanje kredita podnese u podružnici banke, a ne online, jer su tako veće šanse da ispravno popuni sve obrasce i dobije pozitivan odgovor. Odgovor banke obično stiže za 10-16 radnih dana.

Krediti za strance u mikrofinancijskim organizacijama

Strani državljani mogu tražiti zajam u mikrofinancijskim organizacijama (MFO) jer tamo provjere nisu toliko detaljne. Međutim, i za njih važi ukaz o nedobronamjernim zemljama. Pored toga, kamata u MFO može biti veća (1% dnevno), a prvi kredit može imati limit od svega 10 000 rubalja.

Smatra se da MFO daju kredite lakše nego velike banke, ali te organizacije uglavnom rade s državljanima Ruske Federacije ili Zajednice neovisnih država. Na primjer, servis "Pojdjom!" opslužuje klijente iz Kazahstana, Kirgistana, Uzbekistana i Tadžikistana. Preko servisa "Zolotaja Korona" kredit, pored već nabrojanih, mogu dobiti i državljani Azerbajdžana, Gruzije, Bjelorusije i Moldavije.

Za podizanje kredita dovoljna je putovnica državljanina strane zemlje, dozvola boravka u RF (migracijski karton/boravišna dozvola/privremeni boravak) i registrirana adresa stanovanja (privremena ili stalna).

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće