Projekt stoljeća: Deset činjenica o Krimskom mostu

Crimean Bridge

Crimean Bridge

www.most.life активная ссылка
Od 2014. godine Rusija neumorno radi na monumentalnom projektu koji će biti dva kilometra duži od mosta Vaska de Game u Portugalu.

Krimski most. Izvor: www.most.lifeKrimski most. Izvor: www.most.life

Ovo je vjerojatno jedan od najambicioznijih inženjerijskih projekata u ruskoj povijesti. Most s automobilskim trakama i željezničkim kolosijecima, poznatiji kao Krimski ili Kerčanski most, dugačak je 19 kilometara. Izgradnja teče po planu. Ruski ministar prometa je 17. srpnja priopćio da je završeno 75% ove masivne prometnice koja spaja Kerčanski poluotok na Krimu sa Tamanskim poluotokom u Krasnodarskom kraju. Ministar se nada da će most biti otvoren u prosincu 2018. godine.

Izgradnja ovog mosta je osobna inicijativa predsjednika Vladimira Putina. Projekt je tehnički vrlo složen i zahtjevan. Košta 228 milijardi rubalja (3,8 milijardi dolara). Navodimo bitnije detalje vezane za izgradnju Krimskog mosta.

1. Ideja o izgradnji mosta je razmatrana čak i prije nego što je Krim ponovo postao dio Rusije. Ukrajinski i ruski stručnjaci su tijekom 2000-ih istraživali mogućnost stvaranja prometnog koridora između ovih dviju zemalja, a 2008. je postignut dogovor da se do 2014. godine izgraditi Kerčanski most. Ti radovi, međutim, nikada nisu započeti.

Izvor: www.most.lifeIzvor: www.most.life

2.Ovamegagrađevinasegradisobjestrane,takodabi dospojatrebalo doćinegdjenasredini.Projekttreba bitizavršendokrajanarednegodine,i zatoje na njemuangažiranopreko20brodova i5.000radnika kojirade utrismjeneradnimdanomivikendom.Uizgradnjisudjelujepreko30kompanija.

3.Imat ćečetiri trake,teseočekuje daćemostmoći primiti40.000vozila dnevno.Brzinaćebitiograničena na120km/h,odpočetka dokrajamostaćesestizatiza desetakminuta,aprelazaksenećenaplaćivati.

Izvor: www.most.lifeIzvor: www.most.life

4.Mostćeimatidvapružnakolosijeka,štoznačidaće dnevnoprekonjegamoći prijeći47vlakovamaksimalnombrzinomod120km/h (putnički)i80km/h(teretni).Planiranojeda most2019.godine budeotvoren zaželjeznički promet.Zasadajeurađenosamo55%željezničkeinfrastrukture.

5.Mostnećepredstavljatismetnju zaplovidbubrodovakrozKerčanskitjesnac,jerćeimatispecijalanlukvisok35idugačak227metara,takodaćebrodovimoćiproćiispodnjega.

Izvor: www.most.lifeIzvor: www.most.life

6.Mostsegradi utektonskiiseizmičkiaktivnojzoni.Konstruktorisu,međutim,uspjeli smanjiti potencijalnuopasnostnaminimum.


7.Konstrukcijaćebitiotpornana potresejačeod9stupnjevaRichteroveljestvice,ibiti ćezaštićena odsantiledakojeplutajukroztjesnactijekomzime.Autori projektasuuzeliuobzir idrugeprirodnečimbenike(poputoluja,valova,potapanjaierozijeobala),kaoi potencijalniutjecajmosta naekologiju.

Izvor: www.most.lifeIzvor: www.most.life

8.Arheoloziideminerisu prijepočetkaradovadetaljnopretražilimorskodnosobziromnaburnupovijestKerčanskogtjesnaca,naročito uVelikomotadžbinskomratukadasuovdjevođenemnogežestokeborbe.Pronađenisumnogipredmeti kojiimajupovijesnuvrijednost,da i negovorimoo700minakojesuneutralizirane!

9.Krimskimostćebiti najvećimostuRusiji,alii ucijelojEuropi!Biti ćedužičakiod mostaVaskadeGameuPortugalu(17,2km).

10.Mostćeimatispecijalnoosvjetljenje ubojamaruskezastave.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće