Odgovara li Rusiji raspad Transpacifičkog partnerstva?

Mike Pence, Donald Trump i Reince Priebus /

Mike Pence, Donald Trump i Reince Priebus /

Reuters
Jedna od prvih odluka Donalda Trumpa u funkciji predsjednika SAD-a bio je ukaz o izlasku zemlje iz Sporazuma o transpacifičkom partnerstvu (TPP). Rusiji i Kini se tako pruža mogućnost da aktiviraju pregovore o stvaranju zone slobodne trgovine s partnerima u Aziji.

Kao što je i obećao u predizbornoj kampanji, Donald Trump je prvog radnog dana poslije inauguracije potpisao ukaz o izlasku SAD-a iz sporazuma o TPP-u. On je rekao da je ta odluka "velika stvar za američke radnike".

Ranije je administracija američkog predsjednika izrazila spremnost da poduzme uzvratne mjere prema zemljama koje krše trgovinske sporazume, a također je zahtijevala preispitivanje uvjeta sjevernoameričke bescarinske zone (sporazum NAFTA, koji obuhvaća SAD, Kanadu i Meksiko) s tim da "sporazum bude pravičniji".

Glavni cilj nove trgovinske politike je sniženje trgovinskog deficita u prometu robe s najvećim partnerima. Primjerice, s Kinom (koja po mišljenju Donalda Trumpa umjetno obara vrijednost juana kako bi podržala izvoz) promet robe iznosi 290 milijardi dolara (podatak iz listopada 2016.).


Međunarodni stručnjaci, međutim, upozoravaju na negativne posljedice jednostranog podizanja tarifa. Primjerice, šef Svjetske trgovinske organizacije Roberto Azavedo podsjetio je na forumu u Davosu da postoji opasnost od "domino" efekta, kada zbog uzvratnog podizanja carina naglo pada i uvoz i izvoz.Kakvu korist može imati Rusija?

Prema ocjeni Svjetske banke, stupanje na snagu sporazuma o TPP-u ne bi se nikako odrazilo na Rusiju, dok bi Kina mogla imati posljedice u vidu smanjenja izvoza. Međutim, kako ističe šef Centra za integracijska istraživanja Euroazijske banke Jevgenij Vinokurov, kada bi i transpacifičko i transatlantsko partnerstvo bilo realizirano, Euroazijski gospodarski savez (Rusija, Bjelorusija, Armenija, Kirgistan i Kazahstan) našla bi se u trgovačko-investicijskoj izolaciji. Izlazak SAD-a iz sporazuma otvara prostor za manevar u pravcu razvoja trgovinsko-ekonomskih odnosa Rusije i Euroazijske unije sa zemljama u azijsko-tihooceanskoj regiji, ističe stručnjak.

Rusijakao dioEuroazijskeekonomske unije(EAEU)većimazonuslobodnetrgovinesVijetnamom,aonjepotpisaosporazumoTPP-u.Ruskeautomobilskekompanije"Kamaz"i"Avtovaz"postiglesu dogovorsvijetnamskomstranomolokalizacijisvojihproizvodauVijetnamu."Kamaz"je,naprimjer,priopćiodajeprošlegodineudvostručenizvoz uzemlje izvangranicanekadašnjegSSSR-a,što je izmeđuostalogpostignutoizahvaljujućiizvozu uVijetnam,jerjetonajvećetržišteoveruskekompanijeizvan teritorijaZajedniceneovisnihdržava.

Pregovorioolakšanimuvjetimatrgovinevodese i s drugimazijskimpartnerima.S Kinomsepripremasporazum o gospodarskojsuradnji.Onnepodrazumijevamanjucarinu,aličinirobupristupačnijomzahvaljujućiukidanjunetarifnihograničenja ipostizanjudogovoraozajedničkojprovjerikvalitete.

MogućnoststvaranjazonaslobodnetrgovineuAzijirazmatrase i kadajeriječoSingapuru,JužnojKorejii Indiji.Poredtoga,RusijajesudionicaforumaAzijsko-pacifičke gospodarskesuradnje,natemeljukojeg sevodepregovoriozonamaslobodnetrgovine.

S drugestrane,Kinaćesadamoći"disatipunimplućima"urazvojusvogprojekta-Sveobuhvatnogregionalnogekonomskogpartnerstva(RCEP),smatraAleksejPortanski,profesorNacionalnogistraživačkogsveučilišta"Visoka školaekonomije"ivodećisuradnikInstitutazasvjetskuekonomijuimeđunarodneodnoseruskeakademije znanosti.Međutim,eventualnisporazums Kinomćeipak bitipovršnijiodTPP-a,jernjegovipotencijalnipotpisnicizasad svesrdnoštitesvojatržišta,ističestručnjak.

Ponjegovimriječima,megasporazumipoputTPP-aubudućećebitiaktualniitraženi(premda mogupretrpjetiodređeneizmjene),jeronidefinirajunovaaktualna pravilaposlovanjakojasuneophodnasvjetskomtržištu,iakonemogupotpunozamijenitiSvjetskutrgovinskuorganizaciju(toseprijesvegatičemehanizamarješavanjasporova).

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće