BRICS dobiva energetsku asocijaciju?

Energetska asocijacija BRICS-a će imati zadatak da izradi zajedničku energetsku politiku cijelog bloka. Izvor: AFP / East News

Energetska asocijacija BRICS-a će imati zadatak da izradi zajedničku energetsku politiku cijelog bloka. Izvor: AFP / East News

Postoji mogućnost da Rusija članicama BRICS-a na predstojećem summitu organizacije u Brazilu predloži međusobno usaglašavanje energetske politike kroz osnivanje zajedničke asocijacije. Ruski stručnjaci smatraju da bi najviše sporova mogla izazvati ideja osnivanja zajedničke banke goriva.

Postoji mogućnost da se u agendu Šestog summita BRICS-a, koja je i tako prepuna zajedničkih projekata, uvrsti nova inicijativa Moskve. Rusija planira na susretu predsjednika u brazilskom gradu Fortaleza, koji će se održati 15. i 16. srpnja, predložiti osnivanje energetske asocijacije BRICS-a s rezervnom bankom goriva i zajedničkim institutom za energetsku politiku. Ovu informaciju javnosti je priopćio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

„Rusija planira predložiti niz konkretnih tema za razmatranje, među kojima je osnivanje energetske asocijacije BRICS-a sa zadatkom napretka energetske sigurnosti zemalja članica“, rekao je Ušakov na brifingu za novinare. Moskva, osim toga, predlaže sprovođenje kompleksnog istraživanja i analize tendencija na svjetskom tržištu fosilnih goriva. „U okviru ove asocijacije predviđeno je osnivanje rezervne banke goriva i instituta za energetsku politiku BRICS-a“, objasnio je pomoćnik predsjednika.

Među članicama BRICS-a samo Rusija se može ubrojati među velike proizvođače nafte i plina. Velika nalazišta postoje i u Brazilu, s tim što ova zemlja zadovoljava svoje potrebe za naftom, dok joj nedostaje vlastiti plin.

Ušakov o ovoj temi nije naveo više detalja. Može se pretpostaviti da će na Summitu biti iznesen samo prijedlog i da će, ako se partneri u principu slože, početi dugotrajan proces usklađivanja projekta, kao što se trenutno radi na zajedničkoj Strategiji razvoja, koja u konačnoj verziji treba biti spremna za usvajanje na Summitu 2015. u ruskom gradu Ufi. Ušakov je jedino dodao da je ideja o osnivanju asocijacije rezultat zajedničke inicijative državnih vlasti i predstavnika biznisa i da je ona prošla preliminarno razmatranje na razini Vlade.

Ne radi se o stvaranju alternative OPEC-u (Organization of the Petroleum Exporting Countries - Organizacija zemalja izvoznica nafte) ili Međunarodnom plinskom savezu (International Gas Union). Ova asocijacija će se, u slučaju da prijedlog na Summitu dobije podršku, baviti sprovođenjem složenih istraživanja i analizom tendencija na svjetskim tržištima. U izvjesnoj mjeri pravit će konkurenciju Međunarodnoj agenciji za energetiku (IEA), utjecajnoj organizaciji koja priprema svoje materijale o energetskom tržištu, s tim što zastupa prije interese zemalja uvoznica, nego izvoznica energenata.

Stariji analitičar agencije za rejtinge Rus-Rating Maksim Pleškov smatra da će asocijacija biti iznimno značajna. „BRICS je organizacija zemalja koje se ubrzano razvijaju. Usaglašena energetska politika će osigurati njihov stabilan razvoj i de facto ekonomsku sigurnost. Osim toga, prilikom sprovođenja globalne politike (BRICS, naime, zbog svoje geografske konfiguracije i veličine zemalja članica već pretendira na globalni pristup), potrebno je uzimati u obzir različite aspekte, među kojima energetski nikako nije na posljednjem mjestu“, istaknuo je Pleškov.

BRICS osniva svoj monetarni fond
MMF već u dogledno vrijeme neće biti jedina organizacija na svijetu koja može pružati međunarodnu financijsku pomoć. Zemlje BRICS-a će osnovati alternativne institucije: vlastiti monetarni fond, razvojnu banku i zajedničke devizne rezerve. Sve to bi trebalo pomoći zemljama BRICS-a da postupno uspostave suradnju bez posredovanja dolara.

Prema njegovoj procjeni, energetska asocijacija će imati zadatak da izradi zajedničku energetsku politiku cijelog bloka. Među članicama BRICS-a samo Rusija se može ubrojati među velike proizvođače nafte i plina. Velika nalazišta postoje i u Brazilu, s tim što ova zemlja zadovoljava svoje potrebe za naftom, dok joj nedostaje vlastitog plina. Ostale članice bloka su isključivo potrošači fosilnih goriva. Zbog toga se energetska politika bloka po definiciji ne može orijentirati samo na interese proizvođača, već mora biti uravnotežena, smatra ovaj stručnjak.

Financijski analitičar agencije Lionstone Investment Services Aleksandar Grišanov podsjeća da će od siječnja 2015. BRICS-om predsjedavati Rusija. Zato ona smatra da je opravdana njena težnja da zastupa svoje interese, tim prije što se oni ne kose s interesima drugih zemalja članica. „Energetska sigurnost zemalja članica temeljit će se na uzajamno povoljnim ugovorima o isporukama, kao i na zajedničkim aktivnostima na vanjskim tržištima“, objasnio je Grišanov.

Savjetnik kompanije Neksia Pačoli Konsalting Andrej Solodovnikov očekuje da će sama odluka biti donesena u okviru sljedećeg summita, ali da je moguće da osnivanje banke goriva neće na kraju biti ključni pravac aktivnosti asocijacije, jer će međusobna teritorijalna udaljenost zemalja BRICS-a otežati realizaciju ove ideje. „Usmjerenost asocijacije ka pitanjima energetske sigurnosti dopušta nam pretpostaviti da pravci suradnje mogu obuhvatiti širok spektar pitanja u energetskoj sferi. Između ostalog, to mogu biti istraživanja i analize tendencija na svjetskim tržištima fosilnih goriva i drugih energenata, izrada usaglašene energetske politike, jačanje energetske sigurnosti kroz rješavanje pitanja izvoza i uvoza energenata, diverzifikacije isporuka i tranzita energenata, unapređenja investicijske klime i privlačenje privatnih investitora u energetski sektor, kao i mnogo toga drugog“, izjavio je Solodovnikov.

Ovaj stručnjak podsjeća da u okviru EU postoji regionalni program suradnje u sferi energetike (INOGATE). „Osnivanje energetske asocijacije će omogućiti članicama BRICS-a da ujedine i usaglase svoje napore u energetskoj sferi, donesu zajedničke odluke i dogovore poteze koji će im omogućiti rješavanje pitanja energetske sigurnosti i postignu izvoz/uvoz energenata ne samo među članicama BRICS-a, nego i kada su u pitanju treće zemlje“, ističe.

Među ruskim stručnjacima s kojima smo razgovarali postoje, međutim, i skeptici. Tako partner u firmi Rusenergy Mihail Krutihin podsjeća da je Rusija u okviru Šangajske organizacije za suradnju ŠOS) već predlagala da se osnuje ovakva asocijacija, ali da ništa nije postignuto, osim potpisivanja izjave o namjerama. „Što se tiče banke goriva, sumnjam da će se nešto u tom pravcu ostvariti“, izjavio je Krutihin za Ruski vjesnik.

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće