Najzgodniji muškarci SSSR-a

Actor Vasily Lanovoi as Anatol Kuragin on set of the movie War and Peace based on Leo Tolstoy's eponymous novel and directed by Sergei Bondarchuk at the Mosfilm studio from 1965 through 1967, with the screenplay by Sergei Bondarchuk and Vasily Solovyov.

Actor Vasily Lanovoi as Anatol Kuragin on set of the movie War and Peace based on Leo Tolstoy's eponymous novel and directed by Sergei Bondarchuk at the Mosfilm studio from 1965 through 1967, with the screenplay by Sergei Bondarchuk and Vasily Solovyov.

V. Uvarov/RIA Novosti
Ako je netko htio postati ljubimac sovjetskih žena nije bilo dovoljno da bude lijep. Morao je biti i pravi heroj, makar i u filmu. Izabrali smo 10 najpopularnijih muškaraca iz "zemlje gdje nije bilo seksa".

1) Najpoznatiji "obavještajac" Vjačeslav Tihonov

Tihonov je postao poznat i omiljen zahvaljujući ulogama učitelja u drami "Doživjeti do ponedjeljka" (1968.), Andreja Bolkonskog u seriji Sergeja Bondarčuka "Rat i mir" (1967.) i, naravno, u ulozi obavještajca Štirlica u kultnoj seriji "Sedamnaest trenutaka proljeća" (1973.). U seriji je Štirlic na visokoj funkciji standartenführera SS jedinica u nacističkoj Njemačkoj. On je prikazan kao ideal hrabrosti i stalno riskira. Kasnije je Tihonov glumio u još desetak filmova. Primjerice, u sovjetskoj varijanti "Hachiko: Priča o psu", u filmu "Bijeli Bim Crno uho" (1977). Pogledajte ove filmove i napišite nam tko je bolji: Vjačeslav Tihonov ili Richard Gere.

Ilustracija: RIA NovostiIlustracija: RIA Novosti

2)PrvikozmonautJurijGagarin

Pričase da jeGagarinovblistaviosmijehbiopresudanprilikomizboraprvogčovjekakojiće letjetiusvemir.Zamisaojebila daon svojimosmijehomoduševicijelinarodkadaseprizemlji.Takoje i bilo.Gagarinovafotografijauskafanderuprikazanajeu cijelomsvijetu,azatim je isamGagarinobišaosvijet kaosuperzvijezda.Prvičovjek kojijezvijezdevidiobliže odostalih ljudipostaojepraviidol.Njegoviprijateljisu kasnijegovorilida je onuvijekbiovrijedani veseo.Jednomriječju:praviideal!

Ilustracija: RIA Novosti Ilustracija: RIA Novosti

3)NajpoznatijiromantičnijunakVasilijLanovoj

DovoljnojejednomvidjetiVasilijadashvatite zašto su gažene voljele. Osim izgleda,onima ineponovljivu dubinu glasa idodanašnjegdana nijeizgubioništaodsvogšarma.Glavne  ulogesu vezaneza ljubavnepriče.MladikapetanArthurGrayufilmu"Grimiznajedra"(1961),AnatoljKuraginusovjetskojekranizaciji"Ratai mira"(1966)iAleksejVronskiu"AniKarenjinoj"(1967).Vrlovažan uglumačkojkarijeriVasilijabiojekultnifilm"Časnici"(1971).Ufilmutrigeneracijejedneobiteljiratujui postajujunaci urazličitimratovima.Ovajfilm jeposebnopostaopoznatporečenjici:"Postojitakvaprofesija-braniteljDomovine".Zahvaljujućinjoj,služba uvojscijepostalajednaodnajprestižnijihprofesija.

Ilustracija: V. Uvarov / RIA NovostiIlustracija: V. Uvarov / RIA Novosti

4)Najpoznatijišarmantni"nevaljalac"AleksandarAbdulov
 

Abdulovi njegovaprvaženaIrinaAlfjorovabilisunajljepšifilmskiparuSovjetskomSavezu.  Jednaodnjegovihnajprepoznatljivijihulogaje u filmu"Karneval"(1981),gdjeonzavodijednostavnudjevojkuizprovincije,azatim jeostavlja.Ufilmu"Tražiteženu"(1982)igrao jezločincakojijeubioljubavnikaženesvogašefa.

Ilustracija: Dmitrij Korobejnikov/RIA NovostiIlustracija: Dmitrij Korobejnikov/RIA Novosti

5)Najpoznatijipjesnik ikantautorVladimir Visocki
 

"Zaštitni znak"VladimiraVisockogbiojenjegovpromuklidubokiglas.NapjesmamaVladimiraVisockogodrasloje nekolikogeneracijasovjetskihgrađana.Visockije poznat ikaokazališnii filmskiglumac(jednaodnjegovihnajvažnijihkazališnihulogajeHamlet upredstaviTeatranaTaganci).Uanketiprovedenoj2010.godineVisockijezauzeodrugomjestomeđunajpopularnijimgrađanimaRusije u20.stoljeću.Prvi jebioJurijGagarin.Kaošto idolikujepravommačomuškarcu,Visockijeimao"bijesan"auto-onje međuprvima uSovjetskomSavezunabavioMercedes.(Kažudaje prijenjegatakavauto ugaražiimaosamoglavni tajnikLeonid Brežnjev).VisockijebiooženjenlijepomfrancuskomglumicomMarinomVladi.Ibrakovisastranimdržavljankama,pogotovotakvim,bilisurijetkostuSovjetskomSavezu.

Ilustracija: TASS Ilustracija: TASS

6) Najpoznatiji „prevarant“ Andrej Mironov

Ilustracija: Ribakov/RIA NovostiIlustracija: Ribakov/RIA Novosti

Mironovjebio jedanodnajpopularnijihsovjetskihglumaca.Čestojeigrao ukomedijama.Iumro je nasceni-izgubiojesvijestza vrijemepredstave"Figarov pir",ukojojje igraoglavnuulogu.Jednaodnjegovihnajpoznatijihulogajekrijumčarufimu"Brilijantskaruka"(1969).MnogefrazekojeonizgovaraufilmupostalesukrilaticeuSovjetskomSavezu,a pjesma"Zlosretanotok"unjegovomizvođenjupostalajepravihit.
 

7) Najpoznatiji bariton Muslim Magomajev

"Zlatniglas"SovjetskogSavezaosvojioje srcamilijuna žena.Onjebio jedanodnajmlađihNarodnihestradnihumjetnikaSSSR-a.Prvi jemeđusovjetskimizvođačimaposjetioSAD.Gostovaoje u velikimameričkimgradovima:New Yorku,Chicagu,SanFranciscui LosAngelesu.

Ilustracija: Jevgenij Kasin, Vladimir Savostjanov/TASSIlustracija: Jevgenij Kasin, Vladimir Savostjanov/TASSNajpoznatija pjesma u izvođenju Muslima Magomajeva također je posvećena ljubavi – ljubavi prema Moskvi, najljepšem gradu na zemlji.

8) Najpoznatiji d'Artagnan Mihail Bojarski

Ovajglumac ipjevačs brkovimajošuvijekse kodmnogihgrađanaRusijeasociraisključivosd'Artagnanom izsovjetskeekranizacijeromana"Trimušketira"(1978).Zahvaljujućid'Artagnanu ipopularnimpjesmama izfilma,glumčevaslavadoseglanevjerojatnevisine.UhumorističkimemisijamasečestoimitiraneponovljiviškripaviglasBojarskog.
 

Ilustracija:  Kinopoisk.ruIlustracija: Kinopoisk.ru

9) Najpoznatiji Münchhausen Oleg Jankovski

Jankovskijeigrao umnogimfilmovima-u"Ogledalu"(1974)i"Nostalgiji"(1982)AndrejaTarkovskog,u klasičnimsovjetskimmelodramama"Letoviusnu ina javi"(1982)i"Zaljubljenpovlastitojželji"(1983).JednaodnajpoznatijihulogaJankovskogje u filmu"BaštajMünchhausen"(1979). Kasnije,tijekom2000-ih,Jankovskije igraoLarinogzavodnikaKomarovskoguTVseriji"DoktorŽivago".

Ilustracija: Valerij Plotnikov/RIA NovostiIlustracija: Valerij Plotnikov/RIA Novosti

10) Najpoznatiji hokejaš Valerij Harlamov

HarlamovjebiočetverostrukiprvakSovjetskogSaveza,trostrukisvjetskiprvak idvostrukieuropskiprvak.Urujnu1972.godine uMontrealusovjetskihokejašisu pobjedilinepobjedivureprezentacijuKanadesrezultatom7: 3.Harlamovje utoj utakmici postigaodvapogotkakojisu kasnijeproglašenizavrhunskomajstorstvo.Pričalose da muje ponuđenomilijundolarada igrau NHL-u,ali jeon toodbio.Harlamovje prvi ijedinieuropskihokejaščijiportretstojiuizložbenomprostoruHokejaškekućeslavnih uTorontu.Ponjegovojbiografiji2013.godinejesnimljenfilm"Legendabr.17",ukojem jeglavnuuloguigraonajpoznatijiosvajačženskihsrdacadanašnjeRusijeDanilaKozlovski.

Ilustracija: Jurij Somov /RIA NovostiIlustracija: Jurij Somov /RIA Novosti

Više