"Maša i medvjed": Povijest uspjeha

Press.photo
"Maša i medvjed" je najprepoznatljiviji ruski "crtić" izvan granica Rusije. Jedna epizoda ovog crtanog filma odgledana je na servisu YouTube preko milijardu puta. RBTH je već pisala o "Maši i medvjedu" u materijalu posvećenom remek-djelima ruske animacije, a sada vas upoznajemo s poviješću ovog crtanog filma, okolnostima u kojima je nastao i uzrocima tolike popularnosti.

Crtanaserija oprijateljstvu idoživljajimamaleRuskinjei velikogmedvjedabrzojepostalapopularnau cijelomsvijetu."Mašaimedvjed"seprikazujeu22zemljesvijeta,a epizoda"Maša+kaša"odgledanaje prekomilijarduputanaYouTubeuitakodospjelanalistu17dosadanajgledanijihvideo-materijalanaovoj stranici.

Tvorcicrtaneserijeimajuvrlojednostavnoobjašnjenjenjezinepopularnosti.Naime,gotovosvaka obitelj,neovisno onacionalnosti,imatakvubezbrižnu,nestašnuiveselu"Mašu".

Izvor: Press photoIzvor: Press photo


TkojeMaša?

"Idejasepojavilatakoštosmoželjeliprikazatiodnoseizmeđuodraslihidjece,aline udidaktičkoj,nego ukomičnojformi,kakobi svimgledateljimabilobliskoonoštoosjećajujunaciserije",pričaredateljovogprojektaDenisČervjacov.

Ponjegovimriječima,nacrtanaMašajeimalasvoj praviprototip.Kadajeumjetničkivoditelj projektaOlegKuzovkintijekom1990-ihbio namoru,vidio jenaplažimaludjevojčicukojajebilatolikoneposrednaidruželjubivadajemogla bezikakvogdvoumljenjaprićinepoznatomčovjekuiodigratisnjimpartijušahaili muuzetiperaje i ućisnjima uvodu.Istina,nakonnekolikodana svisuse počeli skrivatiodnje,jerjebilapretjeranoaktivna inametljiva.TajslučajseKuzovkinuurezaou sjećanjeinakon nekolikogodina on jedošaonaidejudanapravicrtanifilmunastavcima.

Teme zaserijuautoriuzimaju iizosobnogživota,kažeČervjacov:"Čaki ljudikojisebaveanimacijomkopirajuponašanjesvojedjeceili djecesvojihpoznanika.Isto vrijediizascenariste".

Izvor: Press photoIzvor: Press photo


Međunarodniuspjeh

"Činimisedasusvadjecadopetegodine vrlosličnausvakojzemlji",kažeDenis.Poredtoga,u"Mašiimedvjedu"nemadugihdijaloga.Poriječimaautora,radnja jenaglašenavišenegodijalog,takodajeovajcrtanifilm poformatubližinijemomfilmu,gdjeje svejasno ibezriječi.


Ruskistudiozaanimaciju"Animakkord",kojijeosnovanspecijalnozapotrebeovogprojekta,osvojiojesimpatijegledatelja,alijestekaougledi naprofesionalnoj razini.Animiranaserija"Mašaimedvjed"dobilaje2015.godinenagraduKidscreen.Tojesvojevrsnikanadski"Oscar"za najboljianimiranifilm.Ujednoje"Animakkord"svrstanmeđu najboljestudije zafilmskuprodukcijutijekomovegodine,naporedostakvimtvrtkama zaanimacijupoputCartoonNetworkStudiosiDreamworksAnimationTelevision.

Programska direktorica "Velikog festivala animiranih filmova" Marija Popis objašnjava uspjeh projekta i time što su njegovi tvorci uspjeli izraziti najnovije tendencije u odgoju djece. Ranije je klasična zabavna animacija bila vezana za nasilje prikazano kroz humor. Međutim, u 21. stoljeću se već smatra da je to štetno za psihološki razvoj djece. "Maša i medvjed" su uspjeli pronaći onu granicu gdje u zabavnoj animaciji još uvijek nema nasilja. Pored toga, djeci se sada daje više slobode. Ona se manje ograničavaju u usporedbi s djecom iz prošlog stoljeća. Zbog toga se mala živahna Maša pojavila upravo tada, kada suvremena djeca mogu u njoj prepoznati sebe, smatra Marija Popis.


Što dalje?

U ovom trenutku se svijet "Maše i medvjeda" pored glavne serije proširuje na dva spin-offa. Konkretno, 2012. godine su pokrenute "Strojevi bajke", a 2014. su se pojavile "Strojevi strašne priče". U "Bajkama" Maša upoznaje gledatelje sa svijetom ruskih narodnih bajki, a u "Strašnim pričama" pripovijeda o "strašnim" slučajevima za koje se ispostavlja da su zapravo smiješni i poučni. Tvorci serije se nadaju da će ga još i proširiti. "Animakkord" zajedno s partnerima stvara mrežu interaktivnih didaktičkih muzeja "Maša i medvjed" i objavljuje vodiče kroz računalne igre.

Sada u studiju radi oko 100 ljudi koji istovremeno prave nekoliko epizoda animirane serije. Svaka epizoda se stvara oko tri mjeseca.

KakojeizračunaoSocialBlade,od reklamenaYoutubeu"Mašaimedvjed"donosisvome"Animakkordu"oko1,5milijunadolaramjesečno.Većidiozaradeosiguravaprodajalicenci zakorištenjemarke"Mašaimedvjed"uproizvodnjinamirnica,uredskogmaterijala,igračakaidr."Animakkord"jevećsklopioodgovarajućeugovoresvelikimtvrtkama kaoštosuDanon,BurgerKing injemačkiproizvođačigračakaSimbaDickie.Studioračunada bi ovegodineprihododprodajelicencimogao dostići300milijunadolara,štoznačidaćesama kompanijazaraditi15milijunadolara.

Producent „Animakkorda” objašnjava uspjeh studija time što se „Maša” pravi s ljubavlju, i što na tom projektu radi odlična ekipa profesionalaca. „Mi se pridržavamo principa da naredna epizoda treba biti bolja od prethodne”, kaže Lovejko.

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond:
Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće