Na proizvodnoj liniji postrojenja „Uralvagonzavoda“ za montiranje kotača sklopljena je stodvadesettisućita vagonska osovina. Rezultat koji su radnici „Uralvagonzavoda“ postigli u posljednjim danima 2012. nije rekordan samo u okviru ove tvornice iz Nižnjeg Tagila, već predstavlja i najveći domet u cjelokupnoj svetskoj proizvodnji vagona.

Proizvodna linija „Uralvagonzavoda“ za finalnu mehaničku obradu osovina dio je ovog postrojenja već nekoliko godina, ali tek 2012. postigla je ovakvu rekordnu proizvodnju. Sada se za 24 sata na njoj proizvede 360-400 gotovih osovina.

Stodvadesettisućiti proizvod je na svečanom skupu prošao završnu kontrolu, kojom je potvrđeno da je element u skladu sa svim standardima i da može biti uključen u dalji proces proizvodnje vagona. Međutim, radnici tvornice ne žele pustiti svoju rekordnu osovinu na željezničke magistrale Rusije, već je planiraju ostaviti u tvornici kao poticaj za postizanje novih rekordnih rezultata.