Ruska kina morat će plaćati porez za prikazivanje inozemnih filmova

Nacrt zakona, koji predviđa ukidanje poreznih olakšica kod prikazivanja inozemnih filmova u ruskim kinima, predložen je Državnoj Dumi.

Novim nacrtom zakona unose se izmjene u članak 149 Poreznog zakona Rusije.
Prema tim izmjenama, prikazivanje ruskih filmova oslobađa se od poreza na dodanu vrijednost (NDS), dok će se za prikazivanje inozemnih filmova i dalje plaćati porez.

Prema važećoj varijanti zakona, kina ne plaćaju porez, bez obzira na film koji prikazuju. Po mišljenju zastupnika, djelomično ukidanje poreznih olakšica doprinijet će zaštiti interesa ruske kinematografije.